Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IV.

Öfde begaane daad aan alfkens^ zedelijk konde worden toegerekend?

W ij hebben dan gezien, dat eene Kindermoord eene door de wet verklaarde misdaad is, en doof deze bekentenis zoo volledig, duidlijk, klaar, en met de waarheid overeenftemmende, is bewezen , dat deze misdaad waarlijk begaan, en tevens aangetoond, dat h. alfkens er de daader van is, weshalven wij met alle recht mogen vastftellenj dat ook deze daad ongetwijfeld aan alfkens fhijfice (natuurkundig) moet worden toegefchrevetl.

Dan hieruit volgt nog niet, gelijk wij boven reeds aangemerkt hebben, dat hij daarom in een rechtskundigen zin misdadig genoemd kan worden, en de gewoone ftraf op hem kan worden toegepast. Om hiervari in het zeker overtuigd te worden , moet het onderzoek ons eindlijk te ftade komen : of deze daad hem ook moraliter (zedelijk) kan worden toegerekend?

Dit ftuk dan het belangrijkfte, het gewigtigfte in deze zaak, hetgeen het lot van dezen ongeluk-

ki-

Sluiten