Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kiezen; vooral dan niet, wanneer (^m ons hier van de uitdrukking der Geneesheeren te bedienen) kii door verrasfchende omftandigheden buiten zich zeiven vervoerd werdt; „ door zieklijkheid toch ontzinken ons de krachten, en de ziel verzinkt in ongerustheid en angst, verliest alle reden en kracht." (*),

Wij meenen, dat het niet van allen grond ontbloot zou zijn, wanneer men geloofde, dat de bron van deze zijne ongeftèldheid van ligchaam, gezocht moest worden, in zijne ongelukken, en zijne grievende fmart, welke hij gevoelen moest, door het wangedrag, van eene alles verwaarloozende Vrouw, in armoede gedompeld wordende ; daar het eene, door de ondervinding bevestigde waarheid is, dat tegenfpoed en worftelingen met rampen een vermogenden invloed op den gezonden of ongezonden ftaat, van ziel en ligchaam hebben. —

Intusfchen, wat hier ook van zij, deze waarnemingen, waaruit wij ten dezen hebben moeten redenen, omdat wij geene gelegenheid hebben gehadt, om eenige nadere berichten hiervan te verkrijgen , zullen deze onze gevolgtrekking billijken , dat h. alfkens, voor het begaan der misdaad,

on-

(*) Zie Zimmerman over de Eenzaamheid, IIIDi hl. 93, D

Sluiten