Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—; 5a

den, de drift nog meer ontvlammen, en heviger doen woeden (*).

Alle deze kenmerken vertoonen zich in h. alfkens. De eerfte oorzaak van zijn ongeluk beftondt in den, door hem begaanen, diefftal van eenig hout: toen men hem hierover kwam aanfpreken, geraakte dit o"^, of driftverwekkend beginzel gaande, blijkens het verklaarde, door de Wed. fr. go weert, bijgenaamd de Wed. Hompe, daar zij zegt (f), dat hij in zijne handen wreef, en zijn gezicht zoo verwilderd ftondt, dat zij bang voor hem werdt.

In deze eerfte uitbarsting van dit beginzel, was zijne ziel alleen bezig met op den diefftal te denken, en hetgeen daaruit voor hem volgen zou; zijne verbeelding, die groote bron van menschlijk ' geluk, en ellende, fchijnt hem op dien tijd overweldigd te hebben; hij gevoelde reeds de fchande, die als het gevolg van zijn misdrijf hem zou treffen ; hij zag het fchavot, en den fcherprechter, voelde de verachtlijke geesfelflagen; zag zich als een flachtöffer der gerechtigheid van alle menfchen veracht, en als eene gevaarlijke pest, uit de maatfchappij verftooten.

Bij

(*) Zie Pestelfund. J. P. N. Part. i. SeSt. 3-S 3i» CO Zie Byiag. fub Lit. F. pag. 23,

Sluiten