Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zulke ongelukkigen vrij plaatzen in (*)• Het burgerlijke recht verklaart hem vrij van alle ftraf (j).

En het is onder dit laatfte zoort, waaronder de rechten een doodflag, begaan door een Kind, of een onzinnig mensch brengen (§).

Wij ontkennen niet, dat het recht tusfchen een dol, en razend; en een zinneloos mensch, eenig onderfcheid fchijnt te maaken; en van deze eerstgemelde alleen fchijnt vast te ftellen, dat de misdaaden, door hun begaan, onder die hij toeval gepleegd worden, behooren ; omdat dezulke voor geen kwaad opzet vatbaar zijn Q, en ^noeg door hunne krankzinnigheid geftraft (1), meteen doodmensen gelijk gefteld (**), en voor afwezenden gehouden worden Ctt), die geene lijfftraf kunnen ondergaan (+t).

In-

(*) Zie Exod. 21. vs. 13. Deuteron. 19. vs. i-ÏO.

(t) He Leg-1. Cod. ad Leg. Corn- de Sicar.

(§) Zie Leg. 12. Cod. ad Leg. Corn. de Sicar. leg 61. dig. de adm & peric. Mor.

CJ lie Leg 3. S 1. d$g. de injur. L. u § Z.dtg.S,. Ouadr paup &c

"(O Zie Leg. 9. § 2. dig. de Leg. Pomp. de parrtcd.

C**) Zie Leg. 14- dig. loc cond. Leg.24. § 1. dig. rem rat. haberi. ,

Ctt) Lie Leg. 2. § 3. dig. * Jure Qod'Le^ ™*' $ U dig. der eg. Jur.

C.J Zie Leg. 1. § 13. en Leg. uit. Ced. Jï reus vei ~accuf. mort. fit.

Sluiten