Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 87

de doodftraf, welke de Procureur der gemeente, ambtshalve, jegens hem moest eifchen, door het Comité van Juftitie werdt ontzegd.

De wet, welke tot handhaving der algemeene veiligheid, om anderen van het kwaad af te fchrikken, en dus,als een behoedmiddel, de dood van misdaadigers in zommige gevallen vordert, bereikt alles, behalven dit doel, wanneer de doodftraf op het misdrijf van dezen rampzaligen werdt 'toegepast. Geene booswichten, geene verharde booswichten zullen immer het voetfpoor van dezen ongelukkigen drukken! het zou alleen kunnen worden betreden door zulken, wier harten, bij het gevoel van eer, door de vertwijfeling worden aangegrepen ; en dezen zouden ook, even gelijk dit gedenkteken van menschlijke ellende, het verlies van hun leven zich voordellen, als den eindpaal van hunne ellende, en het graf van de fchande van hun gedacht.

Er kan voor krankzinnigen van dit foort flechts •ééne ftraf worde uitgedacht, welke aan het oogmerk van de wet zou kunnen beantwoorden, en deze is geene andere dan die ftraf, welke weleer in Denemarken , op een tijdftip, wanneer zelf openlijke doodftraf den kindermoord, welke door dweeperij, tot eene verfchriklijke hoogte was geklommen , niet langer beteugelen kon , een gcF 4 n°?g-

Sluiten