Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

96

Eenige merkwaardige gevallen , gelijk ftaande met het geval van har men alfkens.

3n * '1T ' ' • *• ' '

In Neumark leefde voor eenige jaaren een herder; een man, welke bij allen, die hem kenden, 'den naam van een eerlijk, ftil, vroom man hadt, en dezen naam ook wezenlijk verdiende; misfehien was hij wel al te ftil, en te vroom, want hij was een hemutter.

Eens, toen hij op het veld zijne kudde weidde, vervoegde de fchoolmeefter zich bij hem , zijn vriend en geloofsgenoot. Hun gefprek liep, naa over eenige huislijke zaaken gefproken te hebben , eindlijk ook over den Godsdienst, en de gefteldheid des harte,- en de herder kon geene woorden genoeg vinden; hoe gelukkig hij" zich thans in dit ftuk gevoelde.

" Eindlijk", vervolgde hij met een hartlijken toon" heeft God mijn gebed verhoord; heeft mij naa eenen langen ftrijd zijne vrede gefchonken; heeft mij het waar geloof deelachtig gemaakt! O,

hoe

Sluiten