Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het kind ook. Maar nu legt zij het op den grond neder. Zij heeft gezegd , dat aanftonds naa de uitvoering deze gedachte bij haar is opgekomen; dat zij eene groote zonde begaan hadt, en dat zij zich zelve moest aangeven. Zij ging in de kamer,

pwierp de bebloede koord in een emmer, en waschte daarin ook het mes af, hetgeen zij daarop weder in de eetenskast lag. Nu keerde zij weder te rug in het vertrek, waar het kind reeds zonder beweging lag; deedt een anderen fchortvoor, dewijl

• de voorige met bloed was bevlekt geworden, trok eene andere rok aan , floeg een mantel om , en floot haare kamer, gelijk zij altijd bij het uitgaan gewoon was. Voor de buiten deur ftondt juist haare jongfte dochter van 19 jaaren, welke zij den fleutel van haare kamer gaf.

Deze in de houding van haare moeder eenige ontfteldheid en droefheid befpeurd hebbende, zegt: Ueere God! moeder , waar wildt gij dan toch heen gaan? blijf thuis. De moeder hernam: ach! ik kan niet thuis blijven, ik heb iet gedaan dat

■ niet goed is, De dochter: wat dan moeder? Zij. Ik heb het kleine Doortjen om het leven gebracht;

■ roept uwen vader, en zeg het hem. Ik gaa naar het Kalandshof: zoo gaat zij voort. Maar onder den weg valt haar in, dat zij geen geestlijk boek bij haar heeft, waaruit zij troost kon fcheppen.. Zij gaat dan naar haare oudfte dochter, die bij een

G 5 Koop-

Sluiten