Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit voor zijne kinderen wezen zoude, befloot om dezelve van kant te maaken, het welk hij Gev. daar op daadlijk aan zijne twee jongfte kinderen heeft verricht, daar bij denkende, die kinderen zullen tot God gaan, geene armoede of fchande beleven , God zal ook mij wel mijne misdaad vergeven, dan zal ik voor die kinderen fterven, en ook fpoedig bij hun en bij God komen.

Aftum den 23 Julij, 1795. prafentibus den Procureur en de Leden, Sinderanu« Schimmelpenninck.

HARMEN ALFKENS.

De novo gehoord.

G. Of hij Gev. zijne beide kinderen niet heeft om het leven gebracht, met het mes, aan hem vertoond wordende ?

Z. Ja.

En is het zelve mes, bij het doen der, bij het tweede Verhoor, gemelde Inipectie, door den Provifioneelen Procureur der Gemeente, en de Burgers SINDERAM Cn SCHIMMELPENNINCK,

leggende gevonden, op zekere vaste tafel, aan het raam van de wooning van den Gev. G. Of de vaste tafel, welke in de wooning van hem Gev. voor het glas is, niet is dezelve, welke door hem Gev., bij het eerfte verhoor, is genoemd de glanstafel?Z. Ja.

ABum den 23 Julij, 1795. prafentibus den Procureur en de Leden, Sinderara cn SqWrarnelpenninck, A'4 HAR-

Sluiten