Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Z. Tot niets anders,

G. Of hij Gev. zijne tegensvvoordige Vrouw altijd hartelijk lief heeft gehadt?

De Gev. antwoorde hier op: Och Ja!

G. Of hij Gev. dan ook niet bevreesd was, dat de hier voorengera. fchande, ook op zijne Vrouw zoude nederkoomen ?

Z. Daar als toen niet over gedacht te hebben.

G. Of hij Gev. zich ook herinneren kan, hetpraï9ife gefprek, door hetn met de Wed. hompe, bij de vorige verhoeren gemeld, gehouden?

Z. Niet anders daar van te weeten, dan dat de Wed. H o m p e , bij hem Gev. gekomen zijnde , hem Gev. heeft gevraagd, of hij hout geftoolen hadt, en hij Gev. daar op geantwoord hebbende; neen, dezelve Wed. hem al verder heeft te gemoet gevoerd, maakt dat je weg komt, want heintjes heeft gezegd, dat hij u zal vervolgen, al zou het hem ook honderd gulden kosten, dat hij Gev. op dit zeggen zo ontfteld en verfchrikt is geraakt, dat hij nu niet weet, wat hij daar op geantwoord heeft, maar echter zeker te zijn, dat hij hier op daadlijk heeft befloten, het gruwlijk ftuk uittevoeren, om zijne kinderen van fchande te bevrijden, zonder dat hij Gev. toen op iet anders gedacht heeft.

Amft. 30 Julij, 1795. prafentibus den Proeurem en dt Leden Sftcher en van Houten.

HAR-

Sluiten