Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

STAATSMAN.

O F

ONPART YDIGE REDENERINGEN

Over de merhvaardigfte gebeurtenis/en vmmzntyi „elke tenen onmiddelyken invloed kunnen hebben 0p ee belan-en van het Menschdm in 't algemeen en die var. ons Vair. land mi het byzonder: alles met Jiaatkandige beoorMin. gen en gejchiedkundige verklaringen opgehelderd.

Mitsgaders aanmakingen over den Lam,™ Koophamdm. , Zeevaart , en andere gewig tige onderwerpen.

Si Quideuid delirant Reges; pktiuntur Jchivi.

SESDE DEEL. EERSTE STUK.

T AMSTERBAM_ J. AELART s.h W. HOLTR.OP.

Sluiten