Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 12 )

boe kan bet u in de herfenen komen. Enen rang! Zout gy dan een Staten Officier gelyk willen Hellen me: een Burger Officier? Daar toe immers zyt gy veel te vérltandig.

Burger Officier.

Hoor myn vriend, ik neem u deze verwon'erin: met kwalyk , als nog een overblyfre] zyndë van die foort van vooringenomen cheid, die da Militairen tegen den Burger hadden .' dog welke thans reeds merklyk afgenomen is. Daar gy altoos eeH mensch van reden geweest zyt , zo vertrouw ik dat gy daar nu ook wel naar zult luisteren.

Militair.

Zeer gaarne, Gy weet dat nog zo menigmaal een gefprek gehad en met elkaar over zaken geredeneerd ja gedisputeerd hebben , zonder daarom ooit kwade vrienden te zyn gefcheiden. Wel aan dan laten wy horen , op wat fun ement gy u en my in gelykeü rang agt, Omdat wy juist beiden den naam van Majoor hebben.

Burger Officier.

Cv zyt te wel ervaren in de gefchiedenisfen rat ons Land om niet te (veten, dat van puds ner, lange voor dat men de gewroonte

Sluiten