Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C «O

Militair.

Hier in ftem ik gedeeltelyk toe!

Burger Officier.

Ten tweede, door de fchikkinge dat 'er zo niet ter repartitie van alle Provintien , ten minften ter repartitie van Holland, 't welk tog de meeste Regimenten. befoldigd , geene vremdelingen iri de nationale Regimenten zullen mogen geplaast worden , boven den rang van Onderofficier , zal 'er mynes bedunkens dit uit voortvloeien, dat onze Nederlandfche Jongelingfchap meer belust zal worden , om zich in 's Lands dienst te begeyen ; als verzekerd zynde ten minlten in die Regimenten, ieder op zyn beurt trapsgewyze of naar verdienfle te zullen bevorderd worden.

Militair. ,

Dat is gced, dog wat doet dit tot het geen gy wilde bewyzen.

■ -.s>- '.ê -ï * \ ■o iXibzm 10 to^nto

Burger Officier.

Zeer veel, indien gy my liet uit/preken!

Militair.

Ik was te voorbarig! Gaarne.

: Bur-~

Sluiten