Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C »7>

my, hebben liefde en agtinge voor het Staten Militaire wezen- Dat de Militairen 't zelfde aan ons betonen, en wy zullen eikanderen in alle gelegenheden onderfieunen en als broeders befchouwen !

Militair.

Ik wanhoop geenfints die gelukkige tyden te beleven. Dog wie zou daar toe veel kunnen aanbrengen ?

Burger Officier.

Ons aanzienlyk Hoofd , dat zo wel Militaire als Civiele charges bekledende , best de waarde van beiden kend ; dat door zyne verheve waardigheden het meest gefchikt is, om anderen tot een voorbeeld te ftrekken.

Militair.

Gy hebt gelyk.

Burger Officier.

Ja zeker! en kwam hy ons als geboren Burger van den Staat by onze Schutters exercitiën met hoogst deszelfs byzyn vereeren , hoe gaarne zoude ik hem myn Commando affiappen , ten eynde dien Vorst gelegenheid tè geven , om de liefde der Schutteren

dub?

Sluiten