Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 30 )

ten, uit vreze van in de ongenade van zynen dwingelandigen Meester te zullen vervallen of met de koord te zullen geftraft worden; hoe zeer zeggen wy het zogenaamd Turkfche Ministerie vry onftaatkunciig is, kan men evenwel in deze zeggen, dat het ten minften zich doorliepen en loos gedragen heeft.

By de aanvang der eerfte flappen door de beide KeizerlykeFioven gedaan, was de Porte onbeftand om op eenen toon te fpreken, harer grootheid overeenkomftig; zy hield dus de zaken dralende ; dog thans zich krachtig genoeg voelende om niet als een klein kind geregeerd te worden, wil zy die beproeven zo het nodig is, en heeft verklaard niet te zullen gedogen, dat de Crim in handen van Rusland blyft.

Welhaast, zo dra het jaargetyde zulks gedoogd , zal het zwaard uitgetogen worden, dog al eer dat gefchied, zuilen 'er reeds duizenden beide zyds van ongemakken verflonden zijn. De Turken gewoon aan hun eigen land en lugtftreek zullen wel het minfte te lyden hebben, maar de Rusten en moog. lyk nog veel meer de Keizerlyke troepen, iommigen een honderd en meer uuren ver , uit hunne guarnifoer.cn aiwaar zy de lugt gewoon waren, naar de Turkfche Grenzen gezonden en aldaar eene geheele verandering ondergaande, zullen niet weinig aan ziekten als anderzints moeten lyden. Ver-

Sluiten