Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tn dit geval verfeerd de voorgemelde Capitein Basfa, die zich in den Divan moetende uitlaateh, over het antwoord aan Rusl md te geven, g'=zegt wordt verklaard te hebben, ondanks dat de Grootvizier van een ander gevoelen was , dat men alles meest wagen, ei liever de wapenen tot hulp nemen , om de ufurpatien en verdere onredelyke eisfehen van de Czarinne te keer te gaan; zynde hy voor zyn peribon bereidvaardig, tot den laatften droppel bloeds te vechten en 'er zyn leven voor op te i'chieten.

Gaerne Hemmen wy toe, dat deze opoffering juist zo veel niet beduid in den mond van den Dienaar eenes Despoots, en van een man , die geen uur van zyn leven of welvaart zqker is ja op 't eerfte bevelof geftranguleerd of in b.X.b gfchap kan gezonden worden. Hy heeft immers niet meer dan zyn leven of welvaart te verliezen , 't geen tog in de waagfchaal is, en 't welk hy altoos als half geconfisqueerd kan achten.

Evenwel, wanneer men overweegd, dat hy zo veel eerder Waagt leven of welvaart: te verliezen , en echter altoos n^g de kans Üeefc om beiden of ten min Hen een van beiden te behouden, zal men xnoettn bekennen; dat het gevaar, waarin hy zich geftoken heeft, door zyn Patriottisch gevoelen te zeggen , gemerkt zyne aangebóórne flaverny,

hem

Sluiten