Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 38)

OP HET

AMERSFOORDER EXERCITIE - GENOOTSCHAP (*>

» j^ta op! — te wapen! op! te wa-

(pen!

Het harnas aan! — het zwaard op zy! — (Roept Bergskant agtb're Burgery.)

„ Ontwaak! < genoeg te lang gefla-

( pen,

„ Te wapen! — op! — te wapen ! —ja! j, Eer Land en Volk te gronde gaa!

„ Noch^èens, rechtfchapcn Batavieren! Gy Belgen! wien de vrijen Staat Van Nederland ter harten gaat;

5,fStaat op! —— herfield u krygsbanieren!

„ Spant

(*) Van verfcheide kanten zyn wy • meer dan eens aangezogt, Vaderldndfche digi pukjes in ons Tydfchrift te plaatfen. JVy oordeelen deszetfs aard daar toe niet zeer gefchikt. Nogthans voor ditmaal gaan wy 'er toe over , fchoon wy in het vervolg daaromtrent zeer fpaarzaam zuilen zyn; vermeinende wy dit voor anderen te moeten overlaten , en onze. Leezeren met ferieufere zaken te kunnen bezig houden.

Sluiten