Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 40 )

Die Stadt bezorgt voor 's Lands belangen Zal ook op Mavora. oorlogsbaan Zo 'tnyp:. in 't blinkend harnas liaan J

Den degen aan de zyde hingen , En niet dc oude Stichtfche mosd Zien voegen py den ueldeniioet.

Zo ziet ge uw vryen grond verweren,

O Amersfoordl ■ door onderzaat

d'Onwrikb're pylaars van den Staat,

Uw nooit volprezen Burgerheeren, Voor allen aanval op den duur Befchut als door een kop'reu muur.

Tracht U een vyand te bcrpnngen, (Dat d*Almacht gunftiglyk verhoed*) Kómt immer enig vremd gebroed

Of een gefpuis Van muitelingen U op, wees voor f.m woên niet fchuw! De Brave Burger waakt voor u.

De

Sluiten