Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de daar toe gedaane onkosten overtreft. Het was dus geen toverkunst, te zeggen, wy zullen 'er fchade by leiden ; vooral , daar de aart van ons Gemeenebest niet gefchikt is om conquesten te maken , en wy ons maar moeten bepalen tot het behouden van 't geen wy hebben.

Dit wisten die Lieden zelfs wel, die gaer* ne zagen dat wy de geweldenaryen van Engeland te keer gingen ; doch , zy raadde het niet langer gedogen derzelve af, eensdeels omdat zulks niet langer beftaanbaar was, met de eer der Republiek; anderdeels , om dat zy kragtdadiger krygsverrigtingen verwagteden, en te gemoet zagen; welken onderfteund door Vrankryk , dan ook vermoedelyk te weeg moesten brengen , dat de Republiek zo veel fchade niet kon lyden , als zy nu heeft moeten ondergaan.

Veelligt zal men daar tegen inbrengen, dat het dierhalven in 't onzekere van den uitOag, veel voorzigtiger geweest zou zyn , dat men den Oorlog het koste wat het koste vermydhad. Wel aan ! Om die te vermyden met Engeland, zou men zich geheel en al aan deszeifs. grilligheden , onbillyke eilchen en gewelddadigheden hebben moeten onderwerpen. Geen Schip zou ooit veilig meer door Zee hebben kunnen zeilen , en verre de meesten zouden toch onder 't een of ander voorwenufel

in

Sluiten