Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(6*2 )

den Brit daar van gefrustreerd is, zoo niet geheel althans ten deele.

Maar het zal tyd zyn te eindigen; want wilde ik alles zeggen wat over deze ftoffe zou kunnen bygebragt worden, ik zou UE niet een antwoord in forme van een Brief, maar een geheel boekdeel moeten toezenden. Ik vermeen het hoofzakelykfte te hebben aangeroerd, aan UE, overlatende te oordeelen , of den Orateur in questie gelyk dan ongelyk had. Vertrouwende hier mede zoo niet volledig ten minfte gedeeitelyk aan uw verzoek voldaan te hebben, neem ik de vryheid my te noemen.

UJl. Dienstv. Dienaar

Den Staatsman.

VRAA-

Sluiten