Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(68 )

zit genomen hebben, a!s de Spanjaardenen Portugezen. Eerst gemelde zyn met de naburige inlandfche en wilde Natiën in vreedes verbonden getreden, en dryven daar mede Koophandel. Laastgemelde in tegendeel, door moord en brand hun geldzugt voldaan hebbende , kan de inlander nooit zyn aangeboren haat tegen hen verzetten , ervende die over van 't eene gedacht op 't ander. Wel verre dus, van gelyk de N. Americanen gebeurd is , door den inlander geholpen althans, niet benadeeld te worden, zouden zy eerder aan hem een vyand te meer vinden , die uit wraak hen van agteren zoude beipringen, terwyl zy van voren hunne handen tegen de macht van 't moederland belemmerd zagen.

Dit alles met betrekkinge tot de Spaanfche en Portugeefehe West-Indien! Want, wat derzei■ ver andere bezittingen aanbelangt, die zyn ieder op zich zei ven te gering in macht, en niemand zal fpoorloos genoeg zyn te willen beweeren, dat zy iets diergelyks zouden durven beftaan. De machtigfte van allen is niecinftaat, vyfduizend weerbare mannen te velde te brengen. Wel kunnen zy rebelleren, of zich aan een ander Heer onderwerpen, maar nimmer op zich zelfs eene onaf hanklyke Mogentheid of Staat uitmaken.

Om deeze laatfte reden heeft Vrankryk ook luttel van deszeifs Colonien te duchten, dat die naar de onaf hanklykheid zouden willen dingen.

Die

Sluiten