Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 9* )

ergerd is. Groote verwarringen, ja binnenlandfche Oorlogen , worden daar uit, dan wel eens geboren, die het nieuwe en zwakke Staatsgebouw om verre rukken, en de zaken ten naasten by op den ouden voet herftellen , of wel Land en Ingezeetenen den prooy der eerstkomecden doen worden. De gefchiedenisfen, die zulks bevestigen, leerenons teffens, dat zelfs eene complete anarchie, of een volftrekt despotismus , daar uit is geboren geworden. Onzes oordeels zyn de N. Americanen noch niet tegen dat gevaar beveiligd, vooral, indien het op het navolgende agt flaat.

Het is in de tweede plaats niet genoeg dat men zekere Regeeringsform faanneeme; maar dezelve, zal" zy beftendig zyn, moet volmaakt ftrooken met het primitief nationaal caracter ; ja , mag men. den Heer Montes* quieti en andere Staatkundige fchryveren deswege geloven , dient zelfs het Climaat en deszeifs werkinge op ons diclyk geftel en onze ziele, daar in gade geflagen te worden. Is die Regeeringsform dan niet gefchikt naar het Nationaal caracter, kan ze ook niet lange ftand houden , althans niet , dan door geweldige middelen , die toch ten leften door de grootste verwarringe opgevolgd worden.

De N. Americaanfche Staaten hebben

de

Sluiten