Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 102 )

geene cynsbare leden voor Amerika zyn* en het zyn net deze eerfte jaren , welke nüen als de critiecqfte voor den nieuwen Staat mag befchouwen.

■ Hierby dient nog ten zesde , in aanmerkinge te komen, dat di~ nieuw Gemeerebest beftaat uit dertien Provintien , of eigentlyk uit even zo veele byzondereGemeenebesten, van welken eenigen veel groter zyn dan onze zeven Provintien en Generaliteits landen te zamen genomen , en de kieinfte meer lands beflaan, dan vier of vyf onzer Provintien by den andere gevoegd Met hoeveel traagheid moeten de dehberatien daar niet gepaard gaan, eer dezelve in alle de dertien Provintien , en in dezelve by alie de Steden of districten , in overweging genomen , wederom ter tafel der algemeene Staten onder den naam van Congres bekend , gekomen zyn, om aldaar in een vast belluit te kunnen veiqnderd worden? Verlopen 'er by ons fomtyds veele weken ja maanden , by hen zal het nog langer moeten duuren ; vooral zo men nagaat, hoe de communicatien naar de verre afgelegene Provintien bezwaarlyk zyn. Wat anders kan daar het gevolg van zyn , dan dat deze langdradig, heid, noodwendig veele raadflagen zal very delen.

Voeg hier by, dat 'er geen aandrang by*

zet-

Sluiten