Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i'4)

waardeeren doorgaans hun eigen belang hoger , dan dat van anderen, en kunnen gevolglyk , als reeds door eigenliefde en eeozydigheid voor zich zeiven ingenomen , niet wel zonder vooroordeel en onpartydig te werk gaan.

Iemand nu , die alleen recht en reden noemt, 't geen met zyn byzonder belang overeenkomt , gelyk 'er helaas veel gevonden worden , zal ook zeer gemak lyk in het denkbeeld komen , dar hy wyslyk en wel doet, wanneer hy het volk om den tuin leidt , en dat men 't zelve langs alle mooglyke wegen en door alderlei zo openbare als heimelyke middelen in bedwang moet houden , op dat he: zich niet te veel voorrechten en vryheden aanmatige, of zyne beheerfchers te nauw in de kaart kyke. o! Antipatriottifche Helling en handelwyze , nogthans niet vremd in onze dagen.

In 't algemeen evenwel komt het doorgaans na genoeg hier op uit, in verre de meeste gevallen , dat de leidsman alleen zyn rekening vind , by het leiden van het Volk , terwyl het Volk 't welk zich door hem laat leiden , 'er luttel en op zyn hoogst genomen , een kortftondig voordeel by heeft. Het Volk verheft hem inmiddels zo maar dol weg , tot hoogheid en aan-

zien ,

Sluiten