Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(II?)

geheiligd en in de mode zyn , een foort van toverkracht verborgen is, welke van een onweerflaanbaar vermogen en verbazend uitwerkzel is. Terwyl d'eene naam ( gelyk wy daaglyks zelfs horen en leezen ) de harten ftreelt en ftilt, ontfteekt een andere, die noch beter noch erger geluid maakt , de gemoederen in woede en razerny.

Het is bekend om een voorbeeld buiten ons Vaderland aan te halen , hoe zekere party in Engeland , zonder de palen van zedigheid en gematigdheid te buiten t« gaan , den naam van Lord Oxford niet kon horen noemen , en omgekeerd , het woord Lord Godolphin een andere party niet min hatelyk in de oren klonk

Iemant die in volle drift is', verbeeldt zich h'gtelyk , dat die drift altyd dezelfde blyven zal , en belooft zich mooglyk , dat hy nooit van denkbeelden zal veranderen. Hem dunkt niet, dat zyn bloed alienskcns verkoelen , en het voorwerp met 'er tyd misfchien de kragt verliezen zal, om het wederom te omfteeken. De te heethoofdige en te blinde yveraars, zouden veel beter doen, altyd in overweging te nemen, dat hunne tegenwoordige hartstocht, 't zy van haat, 't zy van liefde , zekerlyk den eenen of anderen tyd ver flappen zal en moet verflappen , en dat zy dus veel eer dien by

tyds

Sluiten