Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 123 )

den yver en 't aankleven , dat zy voor de goede zaak, gelyk zy het dan noemen , laten blyken.

Al wie maar drift voor het ftuk toont i is in haar oogen een braaf en eerlyk man , fchoon 'er anders duizende remarques op zyn gedrag , handel en wandel zouden kunnen gemaakt worden. Laat iemant in tegendeel zoo onberispelyk , zoo oprecht en prys waardig van zeeden zyn , als hy wil , alle verdiensten zullen hem luttel baten konnen , indien hy een ander party gekozen heeft ; en het is een half mirakel , zoo hy met alle zyne verdienften niet veracht en belpot wordt.

Hoe menig flechthoofd , hoe menig dronkaard , menfchun van fnode grondbeginfelen , zonder verftand , zonder bekwaamheid , van alle goede hoedanigheden on: bloot , maar enkel met kwade en hatelyke begaafdheden voorzien , wierden niet dikwyls tot het hoogfte aanzien verheven en met diepen eerbied gegroet , om geen andere reede , dan, om dat zy met een blinden en bygelovigen yver voor hun party , of dees voor hun waren ingenomen: terwyl mannen van de j voortreft eiykfte gaven , doorlugtigfte verdienften en hoedanigheden, veeltyds vervolgd, gefchand12 vlekt

Sluiten