Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 124 )

vlekt en vervloekt wierden ; alleen , om dat zy zich in dien voldrif igen Aroom van partyz'ekte niet lieten wegliepen ! Men bidt den Dwingeland fomtyds aan, terwyl de deugdzame man , de weldoende en brave Patriot , veragt en mooglyk vervolgd wordE.

Sluiten