Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 125 >

van

BELISARIUS

aan keizer

J U S T I N I A N S.

^DHOON door uwe ligtgélovigheid aan de betigtingen myncr lage en verborgen vyanden, in de noodzaaklykheid gebragt , om toevlugt te moéten nemen , tot de geheiligde rechten der Gastvryheid , midden onder die woeste Bulgaren, welken ik meer dan tens zoo zegenpralend voor u bevocht, heb ik echter noch u noch myn Vaderland niet uit het oog verloren, welken my beiden naauw aan 't harte leggen ; kunnende niets in my 't gevoel uitdoven , dat ik een geboren Burger ben van dien Staat, aan welkers hoofd gy door de Voorzienigheid ge» plaatst zyt: en alhoewel niet meer delende in uwe vriendfchap en vertrouwen, heeft Staatsm. April. K Bet

Sluiten