Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 140 )

té wórden is iets waar over ik niet kan oordelen ; doch het laaste aangaande , daaromtrent komt het my voor, dat gy u verkeerde denkbeelden vormt.

Officier.

Verkeerde denkbeelden ! Houd u toch zoo dom niet ! Gy weet immers heel wel, dat men ons in zommige Steeden;. ja by na overal , voornamentlyk by den gemenen man, met een zoort van kleinagting aanziet en behandelt. Het is net als of wy ftoorders der gemeene rust zyn , in fteede van handhavers derzelve en verdedigers van het Vaderland.

Burger Herr.

Wilt gy dan uit de denkbeelden en handehvyze van het laagst gemeen , zelden tot matigheid gefchikt , oordeelen over de ware denkingsaart van de beste clasfen, van de jRegeerceren en deftige Middelitanden ? Het zou immers onredelyk zyn, dat ik uw gedrag en kunde wilde afmeten , uit dat van uwen Oppasfer, die, hy mag zoo'braaf Soldaat zyn als hy wil, de opvoeding en redelykheid van denkbeelden niet kan hebben , welke men in zyn Officier verwagt.

Of?

Sluiten