Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 153 )

Burger Heer.

Dan doet de Militaire Jurisdictie en de hogen krygsraad ook niets tot het gezag zyner Hoogheid over de Troupen, en hoogst dezelve wordt in dat gezag niet beknibbeld,. Doch ftel al eens, aan zyne Hoogheid wierd daar door een wezenlyk deel van zyn Militair gezag ontnomen , dan verzoek ik my op deze twede vraag te antwoorden : Jn wat qualiteit had hoogstdezelve dat gezag ?

Officier.

Wat een malle vraag! Wel, immers als Kapitein-Generaal.

Burger Heer.

En in wat qualiteit is zyn Hoogheid Prefident van alle Collegien van Juftitie ?

Officier.

Als Stadhouder.

Burger Heer.

Wel befeft gy dan niet, dat indien zyne Hoogheid in deszeifs rechten als KapiteinGeneraal al iets afgenomen wierd, fchoon ik zulks niet toeftem , dat ooit het voor-

ne-

Sluiten