Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cm)

groot-b rittannie.

JEvEN gelyk Vrankrvk onder de Rew genng van Lodewyk de-Fyftiende , de ver?^ mng opleverde, van gedurige en kort od den anderen volgende verandiingenThl Mmiftene, deels veroorzaakt door dê kul peryen, aan de Hoven niet vromd, doch wel voornamentlyk daar van daan komende da de verwarringen zoo in het finantTe aS het verdere bellier zoo groot waren" en d t mernant kans zag, om dezelve te ontwikt len of op eenen geregelden voet te brengen, en men des telkens het oog liet vïl.

S? 3? ul andGr' die men ^rLuwd" dat of bekwamer of gelukkiger zou z- n doch die door het voordaan van ni2iw? ei noch ongepaster middelen, de zake,Tnoch meer verbroddelde ; zo ook fchynt let tt gajswoordlg in Engeland gefield te zyn . bet welk m deze het voorbeeld van zvn Overwinnende nayveraar volgt. 7

wiJfUTIyk7aS dat Ministerie afgezet, aan

veils v n ft d/a,ingen' he' ^ ^ veuies van Noord America , eenen lane-

dungen en ongelukkigen Oorlog beneffefs onnoemlyke fchulden te danken heeft

WxfMhefd VanZto te bunnen tin! ^AATm. April. m den,

Sluiten