Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 159 )

Republiek , niet zoo fpoedig doorgezet worden en ten eynde lopen, als men wel grond had, om te kunnen verwagten.

Het nieuw Ministerie zal waarlyk geen geringen taak op zich moeten nemen , om , na dat de Buitenlandfche rust herfteld zal zyn , de Binnenlandfche te handhaaveir, en daar het voornamer.tlyk op aan komt, de finantien van het Ryk op zodanig eenen voet te brengen , dat de uitgaven de inkomfteh niet overtreffen ; het geen al een zoo;t van Staatkundig wonderwerk zal zyn, want de gemaakte fchulden te willen verminderen v door middel van een iaarljks overfchot, zou men des noods wel onder de onmooglykhe* heden kunnen ftellen.

De Natie is uitgeput, en een oneindig getal der onderdanen van het Ryk zoo arm geworden , dat broodgebrek in hen reeds een g est van muitery verwekt heeft; gelyk het bekend is, dat de menigte in opentlyke woede en ongeregeldheden is uitgeipat in Straf ordshire en Yorkshire, terwyl hetztekerly'k niet onmoogiyk is, dat dit vuur naar andere deeien van het Ryk kan overwaijen: immers, een kwaad voorbeeld vindt ras nabootfers by de lagere gemeente.

De Vlotelingen insgelyks te onvrede, om dat hunne betalinge niet geregeld genoeg M 2 gaa,t

Sluiten