Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i6s )

worden tot vreede ? Niet wy , maar Engeland ! Het was echter over 't algemeen berer, dat nu de vreede in 't redetyke kon getroffen worden.

Dat dit laatfte zal plaats nemen , is ook wel het waart hynelykfte , Ichoon 'er evenwel niet weinigen» en zelfs kundige politieleen , in het denkbeeld zyn , dat de vreede met ons des noods beftendig kan zyn , maar nimmer tuslchen Vrankryk en Engeland lang ftand kan houden. Hun gevoelen berust hier op, dat het hoogmoedig Albion enig door d'omftandigheden genoopt, en uit nooddwang de wapenen nederleggende, dezelve daadfyk wederom op zal nemen , zo dra het maar enige gunftige gelegenheid, of een geichikt tyaffip vind , om zich te kunnen wreken. En "in der daad, niet geheel onmooglyk is zulks; want men moet de vreedes tusfchen Mogendheden gemaakt wordende , die den anderen wangunftig, ja geboren vyanden zyn , niet veel beter aanmerken , dan als langdurende wapenfehorfingen , na 't verlopen van welken , yder wederom den kans op nieuws waagt. Dan, of fchoon dit gevoelen wel eens bewaarheid kon worden , heeft het ruim ao zeer zyne bedenkingen , of de tegenwoordige reeds preliminair getekende vreede aan Engeland niet het vermogen en de macht , voor M 4 een

Sluiten