Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 199)

°n hard is. Wat is nu beter , dat vee len beftendig gedrukt blyven , of wel dat eenige verliezen ? Die redelyk wil antwoorden , zal ongerwjffeld zeggen , het laafte ! Maar evenwel die Amptenaren hebben hunne bedieningen verkregen en aangevaard op die voordeden , en 't zou onredelyk zyn , hen daer van te priveeren! Dit Hemmen wy toe , maar dat men hun hun leevenlang een equivalent geeve , en dat hunne opvolgers die ampten bekomen , zonder 't zelve. Dees nieuw aangefteld wordende op zodanige voorwaarde, kunnen vooraf oordeelen of die hun welgevallen , en in gevalle van neen , dat zy dan zodanig ampt niet aanvaarden ! 't welk evenwel altyd nog lucratief genoeg zal blyven , om door kundige en brave lieden gaarne geoccupeerd te worden.

Sommigen zeggen- Wel ! de Boer is tot werken geboren, en hoe meer werks hy heeft , hoe minder hy tot luyheid zal overhellen. Het koomt 'er niet op aan of hy wat meer dce ! Men doet kwalyk hem d'oogen te openen , want dan zal men hem niet meer kunnen regeeren en in dwang houden- Lompe vleegeis moeten zoo wys niet gemaakt worden , en wat dies meer is.

Fraie uitdrukkingen ! Veel beter gefchikt voor 't Rtfcfl&n of Perfifche Lyfeigenfchap,

veel

Sluiten