Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 200 )

veel eer ftrokende met de denkingsaart def Duitfche dienstbaarheid , dan met de gevoelens , welke een iegelyk dient te hebben, die de onfchatbare voorrechten eener redelyke vryheid "in een Gemeenebest weet te waardeeren ! Ja zeker , de Boer is tot werken geboren ! Doch is het evenwel, wathy werke? Wanneer hy zynen akker beploegt, zyn veeteeld waarneemt, dat werkt hy ten nutte van zich zeiven en van de maatfchappy; doch wanneer hy zyn tyd moet hefteden om by voorbeeld voor 't piefier van een ander te werken aan nutteloze zaken , dan lyclt hy niet alleen zelfs fchade , maar de Maatfchappy lydt 'er teffens nadeel door. En gefteld , hy heeft zyn nuttig en noodzaaklyk werk verricht , mag hy dan niet rusten , om naderhand zo veel 't yveriger wederom handen aan 't werk te kunnen ïlaan ? Wanneer hy doet al dat geene wat zyn beroep vordert, heeft hy daar aan voldaan , en het komt 'er dan wel deeglyk op aan , of hy iets meer doet , daar noch hy , noch de Maatfchappy , maar enkel eenige weinigen voordeel by hebben. Dan moet hy zich overwerken by andere gelegenheden, en te flegter is dus zyn arbeid.

Waarom zou de Boer onder eene gelukkige en zagte regeringe , niet gehoorzaam zyn en in bedwang kunnen gehouden worden , omdat men hem verligt , en zyne

reen-

Sluiten