Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( °-o3 )

worden , dat voor den u April 1748 enig verbod zodanig zou zyrt gedaan , dat, vervolgens daarna , de Stedelingen die jacht niet zouden hebben gcotffend.

Men heeft geen kennisfe van andere verboden van de jacht , door Ridde-fchap en Steden aan de kleine Steden gedaan, zelerd een eeruimen tyd , na het begin der vorige eeuw , als van de jaren rórs , 1620 , 1648 , 1658 , '167- , en 1706 , welken ah len omtrent woordelyk dezelfde zyn. Doch, deeze Placcaten hebben geene uirwerking van interruptie van posfeslie , of van verlies van recht gehad , en zulks ; 't zy men het verbod van jacht aan de kleine Steden en dcrzelver Burgers by die Piacatea gedaan , befchouwe als alleen gefchied , in gevalle zy daar toe geen recht kunnen o. nen ; 't zy als eene Inhibitie , om zich van de Jacht te onthouden tot zo iange , dat door de Staten zou verftaan zyn , dat Zy zodanig recht aangetoond haHen': [uidende. het verbod aldtis Be kleine Steden avers ende derzelver Burgeren , zullen zig des voorfchreven weidewerks , als ook des vis/ekens met Zegens en Tochtnetten , gantfchelyk onthouden ; ten ware dan, dat zy voor Kidderfchap ende Steden genoegzaam, bewyzen ende b'ybrengen koHHen , van ouds tnede daar toe geprivilegieerd en beregtigd te zyn.

Pa De-

Sluiten