Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( )

Waar op by replicq is te kennen gej, geven, dat de Stadhouder Arenberg , j, uit naam van Keizer Karei den V. , de „ jacht met-maal door den Drdlt had doen „ vei bieden , op eene boete van vyftig ou„ de fci.iklen."

Hier tegen wederom diende de Stad Oldenzaal by dupiicy, „ dat een Landheer de „ Jacht aan r.iemant kon verbieden, ten zy

de onderzaten , van haare natuurlyke „ vryheid, in deze mogten hebben afgezien,

of dat de Landheeren zulk een recht , „ naar vereifch der wet, door verjaring „ mogten hebben verkregen. Doch dat daar

van aan de zyde van den klager, niets „ was geklaagd, veel weiniger iets bewe„ zen."

Hier uit blykt dan , dat men reeds oudsher aan den l andheer een Regael of uitfluitend recht tot de jacht , over de Provintie , betwist heeft, en dac zulks zelfs gefchied is , door een der klcinite Reden. De Drost verliet dit proces , en indien hy het door vonnis of enig verge'yk gewonnen had, dan zoude die van Oldenzaal . immers daar mede zyn afgeweezen > toen zy in de voorleden ceuv, met dat oude proces ; zich by herhaling tot de Staten wendden en met jagen voortgingen.

De

Sluiten