Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 227 )

aanpryzen , invoeren en aanmoedigen.

Dat zyne Catholyke Majefieit des blyken gceve , dat hy den landbouw wil aanmoedigen , en dat hy tot welzyn van zyn Land tone, daar zelfs behagen*in te fcheppen en 'er eene aangename uitfpanning in te vinden, Indien die Vorst onder zyn oog, by voorbeeld , een gedeelte van het Pare van Aranjuez of 't Efcurial liet omploegen en bezaaijen , daaglyks 'er zyn oog over liet gaan , en zelfs by de inzameling tegenwoordig was ; zouden alle, die hem wilden behagen , daadlyk zyn voorbeeld volgen. De Hovelingen de Grooten , op hunne Landgoederen den Landbouw ©effenende , zou de geest van werkzaamheid Overal algemeener worden ; en dewyl men wel draa zou bevinden , dat die werkzaamheid voordeel aanbrengt , zou de lust tot den Landbouw fteeds toenemen. Eenige gepaste beloningen , eenige uiterlyke eerbewyzingen aan den Landbouw vergund, eenige kleine aanmoedigingen daar aan verleend, zouden het werk voltoyen. Allengskens zou de Spaanfche ïtatigheid zich niet meer vernederd achten , door zich met den Landbouw bezig te houden ; en binnen weinige jaren zou men in Spanjen even' als in andere landen overtuigd zyn , dat een Edelman zeer wel doet- , en niet beneden zyne geboorte of waardigheid handelt, wanneer hy zelfs zyne landeryen tot vrugtbaarheid brengt. ]3an

Sluiten