Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 239 )

alleen noch In leeven zoude zyn , maar ook kinderen aan de maatfchappy zoude verwekt hebben.

Wanneer men de zaak wel inziet, is het verbod van niet te mogen trouwen , eene wezenlyke diefdal, dien men aan den Staat doet ; want men berooft die van veele on* derdanen , welke uit de huwlyken zouden geboren worden; en in een Land gelyk de Republiek , moet men , wel verre van de populatie te ftremmen, dezelve door allemogelyke middelen begunstigen. De armee van den Staat, om een ronde fom te nemen, beftaat uit dertigduizend man. Van deezen mogen 'er maar eenigen by iedere Compagnie trouwen , des men veilig kan ftellen , dat op zyn best een derde gedeelte gehuwd is, blyvende 'er dus, twintigduizend ongehuwde over. Indien dezen nu mogten trouwen, zou volgens de gemeene rekening ieder huwlyk op drie kinderen gefteld , de Staat binnen korte met zestig duizend menfehen meer bevolkt zyn, en dezen wederom op hun beurt voorttelende , zou men niet te ruim rekenen , indien men zei de; dat de Republiek binnen een eeuw, een half millioen zielen meer zoude kunnen tellen, welke haar nu ontrukt en onthouden worden. Bovendien , men klaagt over de fchaarsheid aan Volk en de moeilykheid om recruten te krygen. Deze fchaarsheid zoude aliengskens ophouden, vermids de

Sol-

Sluiten