Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 252 )

men op te houden , de vryheid wel eenig gevaar zou lopen , maar nooit in eenen ergen graad, en zulks zou zelfs al niet gemaklyk plaats kunnen nemen , vermids wy eerstdaags goede Samptaire wetten zullen afkondigen. Voorts , wy zullen by ons geen Hof of Hovelingen hebben , twee zaken zeer gefchikt , om de zeden te veranderen , haare eenvoudigheid te verbasteren en de pracht aan te moedigen.

Hollander.

Heerlyk voornemen ! - Dan zal 'er geen vleitaal plaats hebben en een geruïrieerdeh zal dan , om een ampt of bediening te bekomen , niet vooraf beloven , dat hy in ah les ja en amen zal zeggen, als hem maar een brok toegedouwd wordt.

N. Amkricaan.

Wy zullen, even gelyk wy nu doen, nooit eenig ampt of waardigheid aan de geboorte of gunst confereren ; de wai e verdienften, ie kunde en bekwaamheid , zullen alleen , met uitfluitinge van alle andere drangrede, nen; recht geven , om in s'Lands ampten geemployeerd te worden. Den adel zal by ons wel geëerd worden , wanneer zy met

deug-

Sluiten