Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 258 )

vendien , wat kunnen ons de twisten der overige Mogentheden fcheelen ? Wy zullen wel zorgen ons daar altyd buiten te houden , en te dien einde niet zo onvoorzigtig zyn ; van met hen verbindende tractaten aan te gaan, die ons in enen oorlog om hunnentwille zouden kunnen wikkelen. Evenwel , wanneer wy moedwillig door andere beledigd of aangetast wierden , dan zeker zouden wy tonen dat wy Amerikanen zyn.

H ollander.

Indien gy u in alles zo wys en omzigtig gedraagt , dan zult gy met 'er tyd eene gedugte mogentheid worden. Evenwel , ik vrees, dat gy niet lang zult kunnen blyven beftaan , want Engeland zal zich altyd verbeelden een oudeigen op ulieden te hebben, en des , zo dra het maar wat herfteld is, uw met vernieuwde kragten aantasten.

N. Americaan.

Dan zullen onze kragten ook toegenomen zyn, en «fondervinding heeft doen zien , wat wy nu in onze zwakheid hebben kunnen uitvoeren. Bovendien, dan zouden de Staat-

kun-

Sluiten