Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *67)

waag , "en toont ten duidelykfte aan , dat het belang der andere Mogentheden vordert, dat Europisch Turkyen in handen van den Sultan blyve. Men overwege eens , dat Rusland , Pruisfen en Oostenryk zederd vyf en twintig jaren Reeds in macht zyn toegenomen , zodanig , dat die drie Mogentheden zich verenigende , thans fchier de wet aan geheel Europa kunnen voorfchryven ; alles kunnen dwingen en ondernemen. Is 'er de verdeling van Polen niet een duidelyk bewys van ? Indien nu Rusland en Oostenryk het Europisch gedeelte van Turkyen onder zich verdeelden , en de Koning van Pruisfen ook in vergoedinge aan deze zyde aanwinningen erlangde , is het buiten kyf , dat de macht dier drie Mogentheden reeds zo gedugt , noch merklyk groter zal zyn. Is dit nu het belang der andere Mogentheden , waar van reeds fommigen, gelyk by voorbeeld Engeland , merklyk in macht en vermogens gedaald zyn ? Wy geloven zekerlyk van neen ! want wat kan 'er anders voor hen het gevolg van zyn , dan dat de drie vorengemelde Mogentheden door hunne verenigde preponderende macht , hen byna in alles de wet zullen voorfchryven. En is het niet te duchten , dat de floping van Europisch Turkyen flagende , men vervolgens wel eens wederom op enige andere verdeling of floping zou kunnen bedagt worden ? EooT 4 pen

Sluiten