Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaande ; zo dat 'er eindelyk geen ander hulp> middel overbleef , dan hem en zyn gantfch geflacht te verbannen; 't geen ook op eene roemrugtige wyze , met goed gevolg ondernomen en uitgevoerd wierd»

Naderhand wierd de waardigheid van Oppergezaghebber , by voorvallende gelegenheden wel verleend, en vangroot nut en dienst bevonden ,• doch die duurde doorgaans flegts enige weinige maanden ; en nog zyn 'er voorbeelden van zodanige Dictators, die niet alles doen konden wat zy wilden , maar na het oordeel en de fiemme des Volks te Iuifteren hadden. En wairom zou ook ene Overheid door 't Volk aangefteld zo wel om te gebitden als te gehoorzamen > voor de volkftemme doof zyn ?

' De waardigheid van Oppergezaghebber fcbeen de Romeinen naderhand ook al veel te gedugt, toen zy in 't vervolg van tyd, grote en wyd uitgeftrekte heerichappyen begonnen te bezitten , en magtige legers op de been te houden. Zy zagen zo een aanzienlyk en machtig amptenaar, als te gevaariyk voor den Staat aan. Wat deden zy dierhalven? Zy fchaft het Oppergezaghebberfchap geheel af, gelyk het ook naderhand nooit weer in gebruik raakte, tot dien tyd toe , dat eerst Sylla en naderhand Ca/ar, zich op ene gewelddadige wyze van dezelve meefter maakte, en Rome met V f ver-

Sluiten