Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( a97 )

foen bevryd te blyven, voorts om alle daar uit natuurlyk ontftaan moetende discusfien en fomtyds onaangenaamheden den pas af te fnyden , en eindelyk om die afkeer te doen ophouden , welke zo niet overal en by alle burgers , ten minften op verfcheide plaatfen , en by veelen , reeds diepe wortelen gefchoten heeft , tegen het militaire weezen.

Zou het niet daar henen kunnen gediri' gerd worden , dat de Hoge Bondgenoten , zonder aan Zyne Hoogheid als Capitein Generaal het agrement van het geven der patenten , hem tot kennelyk wederzeggen toe verleend , te ontnemen , Hoogst derzelve 't zelve wel deeglyk lieten behouden, doch teffens verzogten ; daar van geen gebruik te willen maken , dan met hun voorkennisfe , en in deze met gemeenfaam overleg te werk te zullen gaan ? Dan zyne Hoogheid het nuttig of raadzaam oordelende , dat in enige Scad alwaar geen guarnifoen voorheen was , 'er een ingelegd wierd ; of wel dat de bezetting van een guarnifoenftad verfterkt wierd , zouden de Hoge Bondgenoten daar over kunnen befiislen , of wel de confideratien van zodanige Stad kunnen inwinnen , en naar bevind van zaken in gemeenfchaplyk en vriendelyk overleg met dien Vorst alles regelen ; aan hoogstdenzelven d'uitvoering en 't uitgeven der patenten overlatende* & 3 Da»

Sluiten