Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C3<*>

geloof dat het lukken zou. Bovendien het Boeren volk is wat lomp en de leden aan zwaar of ruw werk gewoon , ftaan 'er niet na om Subtiel met een geweer om te gaan.

Cornelis.

Dit beken ik myn Heer 1 dog laat het dan al een beetje minder netjes in zyn werk gaan , als men ze maar leerde fluicen , op een egale tred marcheren , het geweer laden , op de halve man aanleggen en affchieten , dat dunkt my zou al genoeg zyn.

Edelman.

En wie zou hen dat leeren.

Cornelis.

Hier in het Dorp althans ik en myn Zoon als hy hier met verlof is, Jn meest alle Dor. pen zyn altyd knapen die of nog dienen en met verlof komen werken , of wel gediend hebben : en daar die niet zyn , daar zou men voor eene kleinigheid altoos wel iemand uit de buurt daar toe krygen.

Edelman,

Dit zou op die manier kunnen lukken, maar de boeren en landlieden hebben niet veel tyd te misfen.

Dat

Sluiten