Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 317 )

kiaard had , hebben wy daadlyk door onze Gemeenslieden nieuwe en kragtiger vertogen aan hun Ed. Achtbaren overgeleverd. Tot heden is niets voldoende daar op aan ons geantwoord , doch het fchynt intusfen by zeekere lieden niet weinig verlegenheid te baren , alzo zy zeer wel begrypen dat zy hun ftreng niet lange kunnen ftrekken , en wel genoodzaakt zullen zyn , aan de rechtaartige begeerte der Gemeente en Burgery te voldoen.

Wy zullen geduld qèffenen , tyd van overweeging geeven , en in bedaardheid het antwoord en den . uitflag afwagten. Is het voldoende , dan zal onze liefde en achting voor hen die ze thans verloren hebben en ook niet verdienen , dubbel toenemen ; dog worden zy wederom onverrichter zaak afgezet , wy zullen andermaals remonftreeren , en dat tot zo lange ,. tot dat wy kunnen gezegd worden, de maat drievuldig volgemeeten te hebben , en gantsch Neerland ons in het verder als dan te houden gedrag zal moeten rechtvaardigen. Dog dan ook, willen wy voor de gevo'gen niet aanfpraakelyk zyn.

Intusfchen valt het fmartelyk , dat de Gemeenslieden en Burgers , die voor hunne vryheden en rechten fpreken , door fommige relateurs van willekeurig gezach , aariY 5 ge-

Sluiten