Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 341 )

öezwore Gemeente ten allen overvloede ëën nadere inftantie zal kunnen doen, by de Heeren van de Magiftraat en verzoeken , dat haar Wel Fd. Groot Achtb. zich ten eerften zullen gelieven te expliceren over meergemelte mon= delinge offerte of declaratoir van deeze Gezwoore Gemeefite, en om aan dezelve te laa« ten tcekomen een Cathegorisch antwoord, of haar Wel Ed. Groot Achtb. voornemens zyn , tot vocrkominge van alle verdere onaangenaam* heden , ten ipoedigften onderling een addres te maken aan den Hove Provintiaal, en daar by te verzoeken , dat Haar Ed. Mög. Heeren Commisfatisfen mogen gelieven te benoemen , om daar voor alle zwevende ver-» fchillen ten fine van accommodatie te kunnen brengen , en omtrent die poincten , welke onverhoopt niet getermineert en afgedaan kunnen worden, na ftyl van den Hove een korte modus Procidendi te reguleren , om daar over by den Ilove na ordre van regten te kunnen laten erkennen ; onder referve nogthans, dat aan wederzydse Partyen 't middel van Revifie zal onverkort blyven, en vry ftaan, om daar van cafu quo gebruik te kunnen en mogen maken : Alzo dit 't enigfte en convena^ bellte middel is , waar door alle disputen of verfchillen over de Regten en Privilegiën van deeze Gemeente en de Borgers van deeze Stad afgedaan , en tot een fpoedig einde gebragt zullen kunnen worden.

Staatsm. Juxy. Aa Ëïk

Sluiten