Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 35° )

vernedering van de Porte of de flopïng van een gedeelte van Europifch Turkyen, merklyk nadeel zouden komen te lyden.

Het was om dit laatfte ook, dat wy in ons vorige fuikje zeiden , dat naar alle waarfchynelykheid fommlgë Mogentheden dezen Oorlog niet onverfchillfg zouden aanzien , en dat daar uit verdere gevolgen te dugteh waren. Reeds fchynt zich zulks te bevestigen, want Vrankryk zo't zich laat aanzien, zal niet gedogen, dat de Rusfen met magtige Vloten in de Middelandfche Zee veifchynen , waar by zich Spanje -wel eens zou kunnen voegen. Vrankryk ook zo het a! niet opentlyk de Porte onderllcund, doet zulks bedektelyk, en fchoon het quafi maar gedoogt , dat veele van deszeifs Officieren in Turkfchen dienft treden ? is het vermoeden, dat het zulks niet alleen gaarrte ziet , maar hen onderhands daar toe aanfpoord of bevelen geeft. Rusland fchynt ook enigermate bedugt te zyn, dat die onderftand te proot zal worden, en waarlyk, zo 'er eene Mogentheid is, die belang heeft in de Porte te ondeiiteunen , zo is het zekerlyk Vrankryk ; 't welk eenen groteren handel dryft op de Levant, dan alle d'overige handelaryvende Mogentheden te famen genomen: aldaar een ruim debiet vaar de'sfe'ifs ManufaCtuuren vindende , en' welk debiet verlopen zoude, indien of een gedeelte van het ïurkfche zendgebied in andere handen kwam, of

. wel ,

Sluiten