Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 374 )

fmading van hunne medeburgeren overladen ; wordende zy teffens doorgaans ten lesten nog verlaten door de weinigen , die hunne vrienden waren, welke hen in den pekel laten zitten , en aan de wroegingen dier ondeugenden den vryen teugel laten, om het dikke eeld van hun flegte hart te doorknagen , en hen levend duizend doden te doen fterven.

In dit laaste geval geloven wy , dat thans de berugte Sehryver van Reinier Vryaards brieven is , een man die zekerlyk bekwaamheden bezie , doch dezelve niet dan tot kwa. de eindens gebruikt heeft , en die eindelyk gedagvaart zynde geworden , om rekenfchap van zyne reukelofe handel en fchryfwyze te geven , zich (zo beweerd word ) thans vlug. tig bevind en buiten s'iands de Protectie ener vremde Overheid heeft moeten zoeken, welke hy zich rustig gedragende en de goeden zaken tragtende te beverderen , in zyn eigen Vaderland had kunnen genieten. Niet onwaarfchynelyk is het, dat hy, in het noodloot van den Zweed Undeen en de twee Vermeulens wel dra zal deelen , welke reeds ten derde male van de puye van den flove van Holland pubüecq gedagvaard zynde , de verleende apprehenzie op hunne perfonen wel hebben weten te ontduiken , dog niet zullen kunnen verhinderen , dat den loop

der

Sluiten