Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C É92 3

Schout.

Al wat gy daar gczegt heb wil ik met u inftemmen ; maar evenwel indien elk van den eerften January tot den laasten December op de harten mogt fchieten , zou 'er al vry wat ander wild onder dat voorwendfel gettroopt worden , en de Jacht in de Provintie geheel geruineerd raken.

Jan.

Ik beken dit gaarne , maar tegen het gemis van enige hazen en patfyien , zou de Provintie het voordeel genieten , van veele haarer inwoonderen aan onze bergkant zo veel te fpoediger verlost te hebben van de overlast, en zo draa men befpeurde dat de harten verdelgd waren, kon de permisfieom ze te fchieten voor ongequalificeerden daadlyk ingetrokken worden. Doch my dunkt, daar zou nog een veel korter en zekerder middel te vinden zyn , en zonder de wyze voorziening der Staten te willen te kort doen zou 't zelve een fpoedig en gewenst effect kunnen hebben.

Schout»

Sluiten