Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 393 )

Schout.

Waar in zou dat beftaan ?

Jan.

_ Ik heb wel eens horen vertellen , dat Koning Willem een groot liefhebber van de Jacht zynde, de harten fterk vermenigvuldigd waren , doch dat na deszeifs overlyden de Heeren Staten , overtuigd van den overlast die hunne Op- en Ingezetenen daar door kwamen te lyden , befloten, hen daar van in eens en fpoedig te verlosfen ; en te dien einde aan alle de Dorpen aanfchreven, om op een en denzelfde dag , met een zeker getal manfchappen die fchieten konden, optekomen , en dat 'er op die manier eene ge. nerale Jacht door de gehele Provintie gehouden zynde , al het grof wild in den tyd van drie dagen verdelgd wierd. Dit middel toen van goed effect geweest zynde, zou immers nu ook niet kwaad zyn.

Schout.

Dat kan ik niet ontkennen , en nu gy Dd 3 'ex

Sluiten